ὑπο-σίδηρος

[1231] ὑπο-σίδηρος, unten von Eisen und mit Gold oder Silber überzogen, Plat. Rep. III, 415 b.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1231.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: