ὑπο-σῑγάω

[1231] ὑπο-σῑγάω, dabei oder dazu schweigen, Aesch. 2, 162, Ggstz συνᾴδειν.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1231.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: