ὑπο-σαίνω

[1231] ὑπο-σαίνω, ein wenig wedeln, eigtl. von Hunden, u. übertr., ein wenig schmeicheln, γλώττῃ Ael. H. A. 9, 1, καὶ ὑπαικάλλω 17, 17.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1231.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: