ὑπο-σαίρω

[1231] ὑπο-σαίρω, den Mund ein wenig öffnen, etwas grinzen, c. accus., ὀδόντας, ein wenig die Zähne fletschen, Opp. Cyn. 2, 243. – Auch von überreifen Früchten, aufplatzen, u. perf. II. ὑποσέσηρα, aufgeplatzt sein, Philostr. imagg. 1, 31 τὰ δὲ ῥυσσὰ καὶ ἔξωρα, τὰ δὲ ὑποσεσηρότα.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1231.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: