ὑπο-σακκίζω

[1231] ὑπο-σακκίζω, auch ὑποσακίζω geschrieben, 1) unten durchschlagen, durchseihen, οἶνον, Luc. Soloec. 6; – übertr., allmälig durchbringen, vermindern, Phryn. in B. A. 68. – 2) = καλπάζω, traben, τῆς ὁδοῦ, auf dem Wege allmälig vorwärts traben, Hesych. u. Eustath.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1231.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: