ὑπο-σκαφισμός

[1231] ὑπο-σκαφισμός, , das Ausschwingen u. Reinigen des Korns mit der Wurfschaufel, Plut. Symp. 6, 7,2, v. l. ὑποσκαριφισμοί, neben διηϑήσεις καὶ ἀποκρίσεις τῶν σιτίων.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1231.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: