ὑπο-σκαφιό-καρτος

[1231] ὑπο-σκαφιό-καρτος, beinahe nach Art eines σκά-φιον geschoren, Nicostrat. bei Ath. II, 47 e.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1231.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: