ὑπο-σπάω

[1232] ὑπο-σπάω (s. σπάω), darunter od. unten wegziehen; οὐδ' ὑπέσπασε φυγῇ πόδα Eur. Bacch. 436; ὥςπερ οἱ τὰ σκολύϑρια τῶν μελλόντων καϑιζήσεσϑαι ὑποσπῶντες χαίρουσι Plat. Euthyd. 278 c; στρώματα Dem. 24, 197. – Med. unter sich wegziehen, ὑποσπάσασϑαι τὸν ἵππον, das Pferd durch einen leichten Zug des Zügels antreiben, Xen. equ. 7, 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1232.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: