ὑπο-σπανίζω

[1232] ὑπο-σπανίζω, ein wenig Mangel leiden, anfangen Mangel zu leiden, τινός, an Etwas, auch pass., ὑπεσπανισμένους βορᾶς Aesch. Pers. 481, vgl. Ch. 570; τί δ' ἐστὶ χρείας τῆςδ' ὑπεσπανισμένον; Soph. Ai. 727, Schol. τί ἐστι τὸ ἐλλιπές; – ὑπεσπανίσϑαι συνέσεως Phryn. in B. A. 68.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1232.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: