ὑπο-σπαθισμός

[1232] ὑπο-σπαθισμός, , eine chirurgische Operation, wenn die Haut am Schädel aufgeschnitten, durch die Oeffnung ein breites Instrument, σπαϑίον od. ὑποσπαϑιστήρ, gesteckt u. die Haut damit abgelös't wird, Paul. Aeg.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1232.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: