ὑπο-σπαθιστήρ

[1232] ὑπο-σπαθιστήρ, ῆρος, ὁ, ein zu der vorigen Operation gebrauchtes Instrument, Paul. Aeg.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1232.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: