ὑπο-στάτις

[1233] ὑπο-στάτις, ιδος, ἡ, fem. von ὑποστάτης, Schöpferinn, K. S.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1233.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: