ὑπο-στέγασμα

[1233] ὑπο-στέγασμα, τό, Bedeckung zum Unterlegen, Poll.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1233.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: