ὑπό-στεγος

[1233] ὑπό-στεγος, unter dem Dache, im Hause; Soph. Phil. 34; βεβᾶσιν ἄρτι δωμάτων ὑπόστεγοι El. 1378; Trach. 375; ὑπόστεγόν τινα δέξασϑαι Plat. Critia. 117 b; bedeckt, ἄντρον Empedocl. 9.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1233.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: