ὑπο-στορέννῡμι

[1233] ὑπο-στορέννῡμι (s. στορέννυμι), ὑποστόρνυμι, v. l. bei Xen. Cyr. 8, 8,16, unterbreiten, unterdecken, -streuen; bes. vom Bett, polstern, δέμνια ὑποστορέσαι τινί, Od. 20, 139; u. übertr., λέκτρα ὑποστορέσαι τινί, einem Manne das Bett unterbreiten, = ihm zur Gattinn dienen (s. ὑποστρώννυμι). – Med. ὑποστόρεσαί νυν πρῶτα τῆς ὀριγάνου, dem folgdn ὑπόϑου entsprechend, Ar. Eccl. 1030.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1233.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: