ὑπο-στρατεύομαι

[1233] ὑπο-στρατεύομαι, Kriegsdienste thun unter Einem, τινί, Appian. Pun. 71.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1233.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: