ὑπο-στρατηγέω

[1233] ὑπο-στρατηγέω, Unterfeldherr sein, τινί, unter Einem; Xen. An. 5, 6,36; Luc. Bacch. 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1233.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: