ὑπο-στρέφω

[1233] ὑπο-στρέφω, umkehren, rückwärts kehren, lenken; ἵππους Il. 5, 581, vgl. 505; Soph. Trach. 219; πάλιν ὑποστρέφει βίοτον εἰς ἀΐδαν Eur. Herc. Fur. 736; – intr., sich umwenden, zurückkehren, zurückweichen; Il. 12, 71; αὖτις Od. 8, 301; Her. 4, 124. 128. 140; δεῦρ' ὑποστρέψας πάλιν Eur. Ale. 1022; Thuc. 3, 24; Xen. An. 6, 6,38; Sp., wie N. T. oft; φύγαδε αὖτις ὑποστρέφειν, sich rückwärts zur Flucht wenden, Il. 11, 446; Ὄλυμπον, zum Olymp zurückkehren, 3, 407; – auch pass.: Od. 18, 20; Her. 4, 129; Xen. An. 7, 4,18; αὖτις [1233] ὑποστρεφϑείς Il. 11, 567; ποίας μερίμνης τοῦϑ' ὑποστραφεὶς λέγεις; Soph. O. R. 728, zu welcher Sorge hingewandt? – zurück-, ausweichen, vermeiden, Eur. I. A. 363, Xen. An. 2, 1,18 u. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1233-1234.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: