ὑπο-στρατο-φύλαξ

[1233] ὑπο-στρατο-φύλαξ, ακος, ὁ, Unterlagerwächter, auch Unterfeldherr, Strab. 12, 5,1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1233.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika