ὑπο-στροφή

[1234] ὑπο-στροφή, , das Umkehren; ἐξ ὑποστροφῆς Soph. El. 715, vom Umkehren um das Ziel der Rennbahn; – umgekehrt, Dem. 18, 166; – das Zurückweichen, die Flucht, Her. 9, 22; ἐξ ὑποστροφῆς Pol. 2, 25, 3 u. öfter.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1234.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: