ὑπο-στροφ-ώδης

[1234] ὑπο-στροφ-ώδης, ες, die Rückkehr od. den Rückfall verursachend, Hippocr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1234.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: