ὑπο-σχετικός

[1234] ὑπο-σχετικός, ή, όν, zum Versprechen gehörig, geneigt, Suid.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1234.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: