ὑπο-σχηματίζομαι

[1234] ὑπο-σχηματίζομαι, med., = σχηματίζομαι, Phryn. in B. A. 68.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1234.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: