ὑπο-σῡρίζω

[1234] ὑπο-σῡρίζω, = Folgdm, Aesch. Prom. 126 αἰϑὴρ δ' ἐλαφραῖς πτερύγων ῥιπαῖς ὑποσυρίζει.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1234.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: