ὑπο-σύν-θημα

[1234] ὑπο-σύν-θημα, τό, ein später gegebenes, zweites σύνϑημα, Mathem. vett.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1234.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika