ὑπο-σύμβολος

[1234] ὑπο-σύμβολος, unter Zeichen, Symbolen verhüllt, Plut. Symp. 5 prooem.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1234.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: