ὑπο-τρέπομαι

[1236] ὑπο-τρέπομαι, pass., zurückkehren od. sich zurückziehen; Opp. Hal. 3, 516 Plut. prof. virt. sent. p. 248.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1236.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: