ὑπο-τρέφω

[1236] ὑπο-τρέφω (s. τρέφω), darunter, heimlich od. allmälig nähren, großziehen, unterhalten, Xen. Cyr. 2, 1,17; auch τὴν χολήν, Luc. calumn. 24. – Pass., ἄλλαι ἐπιϑυμίαι ὑποτρεφόμεναι, Plat. Rep. VIII, 560 a.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1236.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: