ὑπο-τρώγω

[1237] ὑπο-τρώγω (s. τρώγω), darunter od. dazu essen, Xenophan. bei Ath. II, 54 e; heimlich oder vorher essen, Xen. Conv. 4, 9; – auch ποταμὸς τοῖχον ὑποτρώγει, von unten, allmälig benagen, unterspülen, Callim. 6 (XII, 139).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1237.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: