ὑπο-τύπωσις

[1237] ὑπο-τύπωσις, , Abbildung od. Darstellung im Bilde, das Abbilden, der Entwurf, Abriß; Titel eines Buches des S. Emp.; ὡς ἐν ὑποτυπώσει pyrrh. 3, 1, u. oft; D. L. 9, 78. Im N. T. das Vorbild.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1237.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: