ὑπο-τύπτω

[1237] ὑπο-τύπτω (s. τύπτω), 1) von unten schlagen, hinunter-, hineinschlagen, -stoßen; κοντῷ ὑποτύψαι ἐς λίμνην, mit dem Ruder in den See hinunterstoßen, Her. 2, 136; ὑποτύψας κηλονηΐῳ ἀντλέει, mit dem Eimer unter das Wasser stoßend schöpft er, 6, 119; u. so ὑποτύπτουσα φιάλῃ τοῦ χρυσοῦ ἐδωρέετο 3, 130, mit der Schaale tief in die Kiste hinunterstoßend u. schöpfend; vgl. Ar. Av. 1145 οἱ χῆνες ὑποτύπτοντες ὥςπερ ταῖς ἄμαις, ἐς τὰς λεκάνας ἐνέβαλλον αὐτὸν τοῖν ποδοῖν; Sp. – 2) intr., hinunter-, hineindringen, Nic. Al. 499 Th. 176; untertauchen, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1237.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: