ὑπο-τυπόω

[1237] ὑπο-τυπόω, abformen, abbilden, in einem Bilde darstellen, einen Umriß entwerfen, neben περιγράφω, Ggstz von ἀναγράφω, Arist. eth. Nic. 1, 7,17; ταῦτα ὑπετυπώϑη κεφαλαιωδῶς περὶ τῶν διαλύσεων Pol. 22, 13, 6. – Med. sich bilden, vorstellen, Plat. Tim. 76 e; S. Emp. pyrrh. 3, 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1237.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: