ὑπο-φθάνω

[1239] ὑπο-φθάνω (s. φϑάνω), zuvoreilen, zuvorkommen, eher thun; ὑποφϑὰς δουρὶ μέσον περόνησεν, er durchbohrte ihn eher, Il. 7, 144; u. im med., ὑποφϑάμενος κτεῖνεν Od. 4, 547; auch c. accus., τὸν ὑποφϑαμένη φάτο μῦϑον, ihm zuvorkommend, eher als er, 15, 471; δεσμόν, Bian. 2 (IX, 227). Auch in sp. Prosa, ὑποφϑάσας τοὺς 'Ρωμαίους Plut. Aemil. P. 26.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1239.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: