ὑπο-φθέγγομαι

[1239] ὑπο-φθέγγομαι, dep. med., darunter, dazu, darauf sprechen, leise sprechen, tönen; ἐντὸς ὑποφϑεγγόμενοι Plat. Soph. 252 c; u. Sp., wie Luc. Nigr. 13, Longus 1, 25. 3, 12, Ael H. A. 7, 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1239.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: