ὑπο-φθείρω

[1239] ὑπο-φθείρω, allmälig verderben, vernichten, verführen; pass. allmälig vergehen; Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1239.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: