ὑπό-νομος

[1227] ὑπό-νομος, unter der Erde hingehend, unterirdisch, unterminirt; χώρα ὑπόνομος πυρὶ καὶ ὕδατι Strab. 12, 8,17, u. öfter; τόπος ὑπόνομος D. Sic. 3, 36; auch ἕλκη, unterköthig, Diosc.; – ὁ ὑπόνομος, unterirdischer Gang, Mine, ὑπόνομον ἐκ τῆς πόλεως ὀρύξαντες Thuc. 2, 76; Arist. meteor. 1, 13; Plut. Cam. 5; – Kanal, übh. ein Loch in der Erde, Pol. 5, 71, 9 u. a. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1227.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: