ὑπ-ένερθε

[1187] ὑπ-ένερθε u. ὑπένερθεν, adv., unten, unterhalb; σφύρα κάλ' ὑπένερϑεν Il. 4, 147. 186; bes. in der Unterwelt, 3, 278. 20, 61; c. gen., der bald vor-, bald nachsteht, ποδῶν δ' ὑπένερϑε 2, 150, ὑπένερϑε Χίοιο Od. 3, 172; Hes. Sc. 418; ὑπένερϑε γαίας ἐών Pind. N. 10, 87, vgl. frg. bei Plat. Theaet. 173 e; οἱ ὑπένερϑεν im Ggstz von οὐράνιοι Ax. 371 b.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1187.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: