ὑπ-εξ-άγω

[1187] ὑπ-εξ-άγω (s. ἄγω), heimlich darunter hinaus- od. hinwegführen, bes. aus einer Gefahr in Sicherheit bringen, retten; ἀλλά σε δαίμων οἴκαδ' ὑπεξαγάγοι Od. 18, 147, vgl. Il. 20, 300; Her. 8, 40; ποι μ' ὑπεξάγεις πόδα Eur. Hec. 812; ὑπεξαγαγὼν ἐμαυτὸν ἐκ βελέων Luc. Nigr. 18; ἑαυτόν, sc. βίου, Suid.; med., Her. 8, 40. – Intrans., sich heimlich davonmachen, sich allmälig zurückziehen; Her. 4, 120; Xen. Cyr. 3, 3, 60.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1187.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: