ὑπ-έχω

[1205] ὑπ-έχω (s. ἔχω), 1) unterhalten, darunter halten, ὑπέσχεϑε χεῖρα Il. 7, 188; bes. ein Gefäß unterhalten, um sich Etwas hineingießen zu lassen, Her. 1, 151; φιάλης Ar. Pax 423; Ach. 1027. – Auch ὑποσχὼν ϑήλεας ἵππους, Stuten unterlegend, sie belegen lassend, Il. 5, 269. – 2) hinhalten, darreichen, darbieten; πλοῦτος ὑπέχων μέριμναν Pind. Ol. 2, 54; μαστὸν οὐχ ὑπέσχεν Eur. Ion 1372; αὐτὸ ταῖς αἰσϑήσεσι καὶ ἐννοίαις Plat. Theaet. 191 d; οὖας, Gehör gewähren, Simonds 7; die Hand hinhalten, Dem. 19, 255; bes. λόγον, Rede und Antwort geben, Rechenschaft ablegen, Andoc. 4, 37, Plat. Charm. 162 c Prot. 338 d u. öfter, Xen. Mem. 4, 4, 9 und sonst, wie εὐϑύνας, Rechenschaft ablegen müssen, Plut. Caes. 33; δίκην τινί, Buße, Genugthuung geben, Soph. O. R. 552; Eur. Or. 1649 u. oft; ζημίαν Ion 1308; τιμωρίαν ὑφέξετε Thuc. 6, 80; δίκην τινί Plat. Legg. VI, 754 e; τιμω-ρίαν ὑποσχών IV, 716 b; δίκην ὑποσχεῖν Andoc. 4, 35; αἰτίαν τινος, d. i. angeklagt werden, Antiph. 5, 67; δίκην ὑφέξειν Plut. Thes. 30; Sol. 12; τιμωρίαν Isocr. 15, 51; ἑαυτόν τινι, sich Einem hingeben, sich ihm Preis geben, Xen. Cyr. 7, 5, 44; dah. ὑπόσχες Σωκράτει ἐξελέγξαι, gewähre dem Sokrates, erlaube ihm dich auszufragen, Plat. Gorg. 497 b. – 3) vorhalten, vorschützen, τὴν ἐκεχειρίαν Ar. Pax 874. – Auch aushalten, τῲ τήνδ' ἄτην ὑπέχοντι Soph. Trach. 1264. – Vgl. auch ὑπισχνέομαι.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1205.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: