ὑπ-ηέριος

[1205] ὑπ-ηέριος, unter od. in der Luft, der Luft ausgesetzt; Arch. 7 (VI, 16); Apoll. Rh. 4, 1577.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1205.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: