ὑπ-αγορευτικός

[1179] ὑπ-αγορευτικός, ή, όν, zum Aussagen od. Anzeigen geschickt, S. Emp. adv. log. 2, 201.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1179.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: