ὑπ-αγορεύω

[1179] ὑπ-αγορεύω, vorsagen, dictiren; Xen. Oec. 15, 7; Dem. 17, 29 τοὺς διδασκάλους, τοὺς ὑπαγορεύοντας αὐτοῖς, ἃ δεῖ ποιεῖν; Sp.; – anzeigen, bes. heimlich melden, Sp.; – eingeben, an die Hand geben, einen Rath geben, Plut. Marc. 29; ἐλπίδα, Strab.; Sp.; – darauf sagen, antworten, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1179.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: