ὑπ-αγωγός

[1180] ὑπ-αγωγός, unten abführend, τῆς κοιλίας, purgirend, Medic.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1180.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: