ὑπ-ᾴδω

[1180] ὑπ-ᾴδω, dazu, dabei singen; κυκλίοισι χοροῖσιν ὑπᾴδων Ar. Ran. 366; ὑπᾴσατε 873; Luc. salt. 20; – leise singen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1180.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: