ὑπ-αν-οίγνῡμι

[1182] ὑπ-αν-οίγνῡμι u. ὑπ-αν-οίγω (s. οἴγω, οἴγνυμι), unten, von unten allmälig od. heimlich öffnen; βῖκός τις ὑπανεῴγνυτο Ephipp. Ath. XIV, 642 e; γράμματα ὑπανέῳγε Dem. 32, 27; Aristaen. 1, 16. ὑπαντάξ, adv., = ἀντικρύ, Ar. frg. 534.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1182.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: