ὑπ-ασθενέω

[1183] [1183] ὑπ-ασθενέω, kränkeln, zu kranken anfangen, Phryn. in B. A. 69.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1183-1184.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: