ὑπ-ασπίδιος

[1184] ὑπ-ασπίδιος, unter dem Schilde, mit dem Schilde bedeckt; so adv., ὑπασπίδια προποδίζειν u. προβιβᾷν, Il. 13, 158. 807. 16, 609; τὸν ὑπασπίδιον κόσμον Soph. Ai. 1386, Schol. ἐνόπλιον; ποῦ τὸν ὑπασπίδιον κοῖτον ἰαύει; Eur. Rhes. 740; πολεμιστής Asius bei Ath. XII, 525.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1184.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: