ὑπ-εκ-ρίπτω

[1186] ὑπ-εκ-ρίπτω (s. ῥίπτω), darunter od. heimlich herauswerfen, τινός, Plut. Ages. et Pomp. 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1186.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: