ὑπ-εκ-ρύομαι

[1186] ὑπ-εκ-ρύομαι (s. ῥύομαι), darunter od. heimlich herausziehen, retten aus einer Gefahr, φόνοιο Ap. Rh., in tmesi.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1186.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: