ὑπ-ηοῖος

[1206] ὑπ-ηοῖος, 3 Endgn, ums Morgenroth, gegen Morgen; Il. 8, 530. 18, 277 Od. 4, 636; στίβη ὑπηοίη, Frühreif od. Morgenfrost, 17, 25. Vgl. ὑπηῷος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1206.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika